FOTOTALENT 2016

BUĎTE KREATIVNÍ, BUĎTE JEDINEČNÍ!

 


1. VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOTALENT 2016

Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery.

Hlavním partnerem soutěže je veletrh AMPER (veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení).

 2. ZÁKLADNÍ KOLO 

Základní kolo soutěže bude probíhat od 15. 1. 2016 do 31. 8. 2016. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat zpracovaná témata. Ukončení příjímání soutěžních fotografií je 31. 8. 2016 ve 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 1 snímek/1 téma.

 Soutěžní fotografie budou přijímány na e-mailové adrese fototalent@terinvest.com.

 3. SEMIFINÁLE 

Nejlepší fotografie, které zároveň budou splňovat i všechny podmínky soutěže postoupí do semifinále. Postupující snímky budou vystaveny na oficiálních stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

 4. FINÁLE

Vítěze soutěže FOTOTALENT 2016 v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Autoři nejlepších snímků každého tématu získají věcné ceny a prezentaci v médiích.

Ceny do soutěže věnují: Canon, Phototools, ZONER software a Zoner Press, Foto Riegl.

Navíc hlavní partner soutěže veletrh AMPER poskytne finanční odměnu ve výši 15.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč třem vybraným snímkům napříč všemi kategoriemi. Vyhodnocení provede porota s výtvarným i technickým zaměřením.

                       

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOTOEXPO, dne 22.10 2016 v prostorách Národního domu na Vinohradech, Praha 2, výherci budou současně zveřejněni na webových stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookém profilu veletrhu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

 5. Účast v soutěži je bez omezení věku či národnosti.

 6. SOUTĚŽNÍ TÉMATA:

Soutěžící si mohou vybrat jedno téma soutěže nebo zpracovat všechny:


Elektrická energie -  Výroba elektrické energie může mít mnoho způsobů – od elektrických generátorů, elektrocentrál, přes baterie až po akumulátory, solární panely. Důležité je však to, co tato energie ztělesňuje v dnešní době. Spočívá síla a nadvláda elektřiny v tom, že je lidskému zraku ukrytá a přesto je nejmocnějším a nejzáhadnějším médiem?

 


 

Osvětlení -  Světelné zdroje energie v sobě zahrnují nepřeberné množství jednotlivých typů osvětlení, jejž nám umožňují variovat a doplňovat nejen architektonický prostor tak, že ho činí specifickým. Odrazy lamp v zasněženém parku stejně jako scénická hra světla a stínu v sobě nesou jedinečnost, která vybízí k zachycení „aury“ daného okamžiku. Co zachytí Vaše fotografie?Moderní komunikace -  Přenos dat světelnou rychlostí, rozvoj aplikací, řízení robotů nebo dronů, se stávají „hudbou současnosti“, která vyzývá k zachycení alespoň jednoho momentu z nekonečně hypertextově propojené sítě vztahů, jež utváří náš život. Jak podle Vás moderní komunikace vstupuje do našeho života?

 


 

7. Technická specifikace pro odevzdání fotografií (snímků):

- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)

- předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu fototalent@terinvest.com

- ke snímku je nutné dodat:

  •  název snímku
  • místo pořízení fotografie
  • zvolené téma
  • jméno a  příjmení autora
  • telefonické a korespondenční spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na email. V případě většího datového objemu prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

 9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci veletrhů FOTOEXPO, AMPER a soutěže FOTOTALENT, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při samotném konání veletrhů FOTOEXPO, AMPER a soutěže FOTOTALENT. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům  k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.

 10. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

 11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

 

 


 

Ohlédnutí za fotosoutěží FOTOTALENT 2015

V sobotu 17.října jsme slavnostně vyhlásili vítěze druhého ročníku fotografické soutěže FOTOTALENT 2015. 

V kategorii V ULICÍCH zvítězil snímek Ondřeje Pohludky

V kategorii LÁSKA zvítězila fotka Jana Tuháčka

V kategorii ADRENALIN zvítězil snímek Jana Watzeka


 

            

FOTOEXPO na Facebooku

 

FOTOEXPO na Instagramu

Instagram


Úvod / FOTOTALENT 2016 / FOTOTALENT 2016


4. veletrh a festival současné fotografie

22. 10. 2016

Místo konání: PRAHA - Národní dům na Vinohradech
10.00 - 20.00 hod.


Hlavní navigace:

FOTOEXPO