O SOUTĚŽI

SOUTĚŽ FOTOTALENT 2017 UKONČENA!

VÍTĚZOVÉ: 
Kategorie Mosty - Martin Lacika: „Železný most“
Kategorie Radosti života - Lucie Kovářová: „Není na světě krásně ?“
Kategorie Proměny vody v přírodě - Martin Gallie: „Stromy“

FOTOGRAFIE VÍTĚZŮ
FOTOGRAFIE SEMIFINALISTŮ

Buďte kreativní a jedineční!

Ukažte svůj talent! 

V rámci veletrhu a festivalu FOTOEXPO 2017 se letos již po 4. uskuteční kreativní souhra nápadů stovek fotografů.

Je fotografování Vaše vášeň? Hledáte inspiraci v přírodě, lidech či technických věcech? Sdílejte svá díla s ostatními a utkejte se tak v souboji fotografií na zajímavá témata: Proměny vody v přírodě, Radosti životaMosty. 

 Soutěž FOTOTALENT je určena všem amatérským i profesionálním fotografům s láskou k fotografii!

Zasílejte své unikátní snímky a získejte hodnotné ceny a prezentaci v médiích. 

VÍCE K TÉMATŮM:

Soutěžící si mohou vybrat jedno téma soutěže nebo zpracovat všechny:

1. Proměny vody v přírodě
Voda v přírodě má mnoho podob. Zachyťte krásu vodopádů, moří, řek, jezer či potoků. Úchvatnou proměnu kapající vody v ledový rampouch, páru unikající z močálů či neutuchající jarní déšť. Možností je opravdu mnoho.

2. Radosti života
Ať už velká gesta či maličkosti všedních dní. V životě je nesčetně okamžiků, které nám přinášejí radost, nutí nás cítit spokojenost a sílu, vykouzlí na našich tvářích úsměv, přivodí nám „záchvaty“ smíchu a naplní nás pocitem naprostého štěstí. Žádost o ruku, narození potomka, povýšení, vykonání zkoušky nebo jen úsměv milované osoby, vděk starce za pomoc, pozvání na kávu, sportovní výkon, líbivá hudba či dobrá kniha? Tyto pozitivní chvíle jsou nekonečným zdrojem inspirace a každou sekundu je můžeme zachytit skrz hledáčky fotoaparátů. 

3. Mosty
Okázalost a monumentálnost či naopak jednoduché a strohé provedení. I tak mohou být realizovány mostní konstrukce. Některé jsou dechberoucí s nejnovějšími moderními prvky, jiné zas s rouškou minulosti a viditelným zubem času. Ať už za ranních červánků, slunečního svitu, v zimě či při dešti, vždy je něco na těchto stavbách výjimečného a krásného. Zachyťte jedinečnost mostů svým pohledem.


 

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOTALENT 2017

1. Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery.

2. ZÁKLADNÍ KOLO 

Základní kolo soutěže bude probíhat od 1. 5. 2017 do 15. 9. 2017. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat zpracovaná témata. Ukončení příjímání soutěžních fotografií je 15. 9. 2017 ve 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 1 snímek/1 téma.

 Soutěžní fotografie budou přijímány na e-mailové adrese fototalent@terinvest.com.

3. SEMIFINÁLE 

Nejlepší fotografie, které zároveň budou splňovat i všechny podmínky soutěže postoupí do semifinále. Postupující snímky budou vystaveny na oficiálních stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

4. FINÁLE

Absolutní vítěze soutěže FOTOTALENT 2017 v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Autoři nejlepších snímků každého tématu získají věcné ceny a prezentaci v médiích.

Ceny do soutěže věnují: Nikon Store, Nikon škola, Zoner Press, Zoner Photo Studio, Fotokurzy Angelo, Škola perfektní fotografie.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOTOEXPO, dne 21. 10. 2017 v prostorách Národního domu na Vinohradech, Praha 2, výherci budou současně zveřejněni na webových stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookém profilu veletrhu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

5. Účast v soutěži je bez omezení věku či národnosti.

6. Technická specifikace pro odevzdání fotografií (snímků):

- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)

- předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu fototalent@terinvest.com

- ke snímku je nutné dodat:

  • název snímku, 
  • místo pořízení fotografie, 
  • zvolené téma, 
  • jméno a  příjmení autora 
  • telefonické a korespondenční spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na email. V případě většího datového objemu prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

8. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci veletrhu FOTOEXPO a soutěže FOTOTALENT, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při samotném konání veletrhu FOTOEXPO  a soutěže FOTOTALENT. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům  k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.

9. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

10. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 

 

 

 


Úvod / FOTOTALENT / O SOUTĚŽI


6. veletrh a festival současné fotografie

20. 10. 2018

Místo konání: Praha Národní dům na Vinohradech


Hlavní navigace:

FOTOEXPO