O SOUTĚŽI

JSTE KREATIVNÍ?

MÁTE TALENT?

PŘEDVEĎTE SE!

 

Při veletrhu a festivalu FOTOEXPO 2018 se letos již po páté uskuteční souboj kreativních nápadů stovek fotografů.

Umíte se na svět dívat očima fotografa a baví Vás výzvy? Ať už hledáte inspiraci v přírodě, lidech nebo technických věcech, Vaše fotografické schopnosti prověříme v rámci čtyř zajímavých témat: Krása hor, Umělecký akt, Opuštěné budovy a Asie, kontinent mnoha kultur. 

Zašlete nám své unikátní snímky a získejte hodnotné ceny a prezentaci v médiích. 

Soutěž FOTOTALENT je určena všem amatérským i profesionálním fotografům se zálibou ve fotografii!

VÍCE K TÉMATŮM:

Soutěžící si mohou vybrat jedno téma soutěže nebo zpracovat všechny:

1. Krása hor
Hory zahalené v mlze nebo v paprscích světla, za ranního rozbřesku nebo naopak při západu slunce, mírné kopce, strmá skaliska či hrozivě vyhlížející štíty velehor. To vše dává pocit monumentálnosti a něčeho vyššího. Skoro jako byste se sami stali součástí pomyslného nebe. Zachyťte krásu hor a zprostředkujte ten úžasný zážitek.

2. Umělecký akt
Ženské či mužské tělo je inspirací mnoha fotografů a často i prvním důvodem proč vzít do ruky fotoaparát. Ladné křivky, hra světla a stínu a rozmanitost lidských siluet dávají nepřeberné množství možností pro kreativitu a fantazii.

3. Opuštěné budovy
Zub času na nich nechal svůj otisk. Důvody proč jsou prázdné a opuštěné jsou různé. A možná právě ono tajemství je to, co je na nich fascinující. Popusťte uzdu své fantazii a zaznamenejte příběhy opuštěných budov. Možností ztvárnění je mnoho.

4. Cestovatelská fotografie - Asie, kontinent mnoha kultur
Barevná a plná jedinečných chutí a výjimečných kultur, to je Asie. Nechte své cestovatelské zážitky promluvit skrze příběhy fotografie a zachyťte opravdovost vzdáleného kontinentu.

Titulní fotografie dodal fotograf Jiří Šviga. 

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE A VĚCNÉ CENY

Témata Krása hor, Umělecký akt a Opuštěné budovy - ceny

 • Sony Europe Limited, organizační složka - kompaktní fotoaparát RX100 II
 • Nikon CEE GmbH, odštěpný závod - poukaz na workshopy Nikon školy v hodnotě 2.490 Kč
 • Phototools.cz - poukaz na nákup fotografické techniky Phototools v hodnotě 2.500 Kč
 • ZONER software, a.s. - fotografický software Zoner Photo Studio X
 • ZONER software,a.s. (Zoner Press) - poukaz na odborné publikace vydavatelství Zoner Press s fotografickou tématikou v hodnotě 2.000 Kč
 • RIEGL PHOTOLABORATORY - velkoformátové fotografie (zpracované v Riegl Photolaboratory ve vysoké kvalitě velkoformátového osvitu Chromira 5xProLab na profesionální fotopapír Fujicolor Crystal Archive paper DPII)
 •  ZEISS - ZEISS VR ONE Plus headset

            

Téma Asie, kontinent mnoha kultur - ceny

 • Fotoexpedice - 4denní Fotoexpedice Moravské Toskánsko v roce 2019
 • Nakladatelství JOTA -  dárkový box speciální edice Století Miroslava Zikmunda 
 • Nakladatelství JOTA - průvodce z prestižní britské řady Rough Guides zaměřené na Asii 
 • National Geographic Česko  - roční předplatné magazínu 
 • Nikon CEE GmbH, odštěpný závodpoukaz na workshopy Nikon školy v hodnotě 2.490 Kč
 • Phototools.cz  - poukaz na nákup fotografické techniky Phototools v hodnotě 2.500 Kč
 • RIEGL PHOTOLABORATORY - velkoformátové fotografie(zpracované v Riegl Photolaboratory ve vysoké kvalitě velkoformátového osvitu Chromira 5xProLab na profesionální fotopapír Fujicolor Crystal Archive paper DPII)
 • ZEISS - ZEISS VR ONE Plus headset 

 

                  

 


VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOTALENT 2018

1. Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery.

2. ZÁKLADNÍ KOLO 

Základní kolo soutěže bude probíhat od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat zpracovaná témata. Ukončení přijímání soutěžních fotografií je 30. 9. 2018 ve 24:00 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 1 snímek/1 téma.

 Soutěžní fotografie budou přijímány na e-mailové adrese fototalent@terinvest.com.

3. SEMIFINÁLE 

Nejlepší fotografie, které zároveň budou splňovat i všechny podmínky soutěže postoupí do semifinále. Postupující snímky budou vystaveny na oficiálních stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

4. FINÁLE

Absolutní vítěze soutěže FOTOTALENT 2018 v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Autoři nejlepších snímků každého tématu získají věcné ceny a prezentaci v médiích.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOTOEXPO, dne 20. 10. 2018 v prostorách Národního domu na Vinohradech, Praha 2, výherci budou současně zveřejněni na webových stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookém profilu veletrhu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

5. Účast v soutěži je bez omezení věku či národnosti.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ (SNÍMKŮ):

- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)

- předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu fototalent@terinvest.com

- ke snímku je nutné dodat název snímku, místo pořízení fotografie, zvolené téma, jméno a  příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na email. V případě většího datového objemu prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

8. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci veletrhu FOTOEXPO a soutěže FOTOTALENT, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při samotném konání veletrhu FOTOEXPO  a soutěže FOTOTALENT. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům  k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.

9. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

10. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

 

FOTOGALERIE

 

FOTOEXPO na Facebooku

 

FOTOEXPO na Instagramu


Úvod / FOTOTALENT / O SOUTĚŽI


7. veletrh a festival současné fotografie

19. 10. 2019

Místo konání: Praha
Národní dům na Vinohradech
a ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM


Hlavní navigace:

FOTOEXPO