O SOUTĚŽI

JSTE KREATIVNÍ?

MÁTE TALENT?

PŘEDVEĎTE SE!

 

Při veletrhu a festivalu FOTOEXPO 2019 se letos již po šesté uskuteční souboj kreativních nápadů stovek fotografů.

Umíte se na svět dívat očima fotografa a baví Vás výzvy? Ať už hledáte inspiraci v přírodě, lidech nebo technických věcech, Vaše fotografické schopnosti prověříme v rámci čtyř zajímavých témat: Moderní architektura, Pulsující příroda, Lidé v pohybu a Pestrý život domorodců. Nově také zavádíme kategorii video, letos pro Vaše tvůrčí zpracování téma Umění v ulicích.

Zašlete nám své unikátní snímky a získejte hodnotné ceny a prezentaci v médiích. 

Soutěž FOTOTALENT je určena všem amatérským i profesionálním fotografům se zálibou ve fotografii a videu!

VÍCE K TÉMATŮM:

Soutěžící si mohou vybrat jedno téma soutěže nebo zpracovat všechny:

FOTOGRAFICKÁ TÉMATA

1. Moderní architektura

Jsou dechberoucí, provokativní, odpuzující i nádherné. Možných úhlů pohledu na ně je nepřeberné množství. Cestuje se za nimi po celém světě nebo kolem nich denně procházíme. Zachyťte hledáčkem svého objektivu skvosty moderní architektury.

2. Pulsující příroda

Hýří všemi barvami a je oázou klidu a harmonie. Umí být ale i divoká a nebezpečná, plná nástrah a dobrodružství. Zvěčněte svůj pohled na ní, možností je mnoho.

3. Lidé v pohybu

Každý den se skládá z mnoha okamžiků, neustále se něco posouvá dopředu a věci se mění. I lidské tělo je neustále v pohybu. Sportovní zápolení nebo ladné či rozevláté křivky lidských siluet dávají nepřeberné množství možností pro kreativitu a fantazii.

4. Pestrý život domorodců

Rozmanitost kultur, zvyků a činností lidí různých kontinentů vybízí k zachycení okamžiků, které jsou pro každého z nás něčím zvláštním. Nahlédněte prostřednictvím svého objektivu pod pokličku zvyklostí lidí z exotických míst, jejich každodenních pracovních činností i zábavy.

VIDEO TÉMA

Umění v ulicích

Každá ulice je jevištěm všedních i nevšedních dní, místem pro pouliční performery nebo jen lidi, kteří se rádi baví a přenášejí radost ze života na druhé. Je strohá i rozmanitá, bez lesku nebo naopak plná zákoutí, která budí emoce, ať už se jedná o graffiti neznámého umělce, sochu či zeď, které poznamenal zub času.  Podělte se o své zážitky z ulic a natočte silné okamžiky z vystoupení či míst, která Vás učarovala.

Titulní fotografie dodal fotograf Jiří Šviga. 

 


VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOTALENT 2019

1. Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery.

2. ZÁKLADNÍ KOLO 

Základní kolo soutěže bude probíhat od 5. 4. 2019 do 30. 9. 2019. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat zpracovaná témata. Ukončení přijímání soutěžních fotografií a videí je 30. 9. 2019 ve 24:00 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 1 snímek/1 téma.

 Soutěžní fotografie a videa budou přijímány na e-mailové adrese fototalent@terinvest.com.

3. SEMIFINÁLE 

Nejlepší fotografie a videa, která zároveň budou splňovat i všechny podmínky soutěže postoupí do semifinále. Postupující snímky budou vystaveny na oficiálních stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

4. FINÁLE

Absolutní vítěze soutěže FOTOTALENT 2019 v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Autoři nejlepších snímků každého tématu získají věcné ceny a prezentaci v médiích.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOTOEXPO, dne 19. 10. 2019 v prostorách Národního domu na Vinohradech, Praha 2, výherci budou současně zveřejněni na webových stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookém profilu veletrhu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

5. Účast v soutěži je bez omezení věku či národnosti.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ (SNÍMKŮ):

- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)

- předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu fototalent@terinvest.com

- ke snímku je nutné dodat název snímku, místo pořízení fotografie, zvolené téma, jméno a  příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na email. V případě většího datového objemu prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ VIDEÍ:

Stopáž v délce nepřesahující 3 min. Práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie apod. Hotové video nahrajte na YouTube a link spolu s kontaktními údaji (název snímku, jméno a  příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení) odešlete e-mailem na adresu fototalent@terinvest.com

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie a videa se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie a videa nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci veletrhu FOTOEXPO a soutěže FOTOTALENT, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při samotném konání veletrhu FOTOEXPO  a soutěže FOTOTALENT. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům  k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.

10. Zasláním fotografie/videa do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií/videem nakládat, zejména že je autorem fotografie/videa. V opačném případě může být taková fotografie/video vyřazeno, smazáno a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie/videa do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií/videem či právy k nim. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií/videí, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii/videu či užitím fotografie/videa ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií/videí dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii/videu a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie/videa do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

FOTOGALERIE

 

FOTOEXPO na Facebooku

 

FOTOEXPO na Instagramu


Úvod / FOTOTALENT / O SOUTĚŽI


7. veletrh a festival současné fotografie

19. 10. 2019

Místo konání: Praha
Národní dům na Vinohradech
a ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM


Hlavní navigace:

FOTOEXPO