VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOTALENT 2020

1. Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery.

2. ZÁKLADNÍ KOLO 

Účast v soutěži je bezplatná. Základní kolo soutěže bude probíhat od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat zpracovaná témata. Ukončení přijímání soutěžních fotografií je 30. 9. 2020 ve 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 1 snímek/1 téma.

 Soutěžní fotografie a videa budou přijímány na e-mailové adrese fototalent@terinvest.com.

3. SEMIFINÁLE 

Nejlepší fotografie, které budou zároveň splňovat i všechny podmínky soutěže postoupí do semifinále. Postupující snímky budou vystaveny na oficiálních stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

4. FINÁLE

Absolutní vítěze soutěže FOTOTALENT 2020 v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Autoři nejlepších snímků každého tématu získají věcné ceny a prezentaci v médiích.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOTOEXPO 2020, výherci budou současně zveřejněni na webových stránkách veletrhu www.fotoexpo.cz a na facebookém profilu veletrhu www.facebook.com/veletrhfotoexpo.

5. Účast v soutěži je bez omezení věku či národnosti.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ (SNÍMKŮ):

- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)

- předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu fototalent@terinvest.com

ke snímku je nutné dodat název snímku, místo pořízení fotografie, zvolené téma, jméno a  příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na email. V případě většího datového objemu prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

8. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci veletrhu FOTOEXPO a soutěže FOTOTALENT, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při samotném konání veletrhu FOTOEXPO  a soutěže FOTOTALENT. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům  k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.

10. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k nim. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

 

 

 

 

 

 

   


Úvod / FOTOTALENT / VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE


8. veletrh a festival současné fotografie

24. 10. 2020

Místo konání: Praha

( LETOŠNÍ ROČNÍK ZRUŠEN )


Hlavní navigace:

FOTOEXPO