Pavel Jindrák

Pavel Jindrák – badatel, průzkumník, s hornicko-geologickým vzděláním, slangově „montanista“, tedy vzdělanec v montánních vědách (dle slovníku z 19. století). Jeho koníčkem jsou „Stará a opuštěná důlní díla“, jejich objevování, průzkum a dokumentace. Fotografování podzemí vzniklo jako vedlejší činnost. Většina míst na snímcích je natolik unikátní, dnes už nepřístupná, že by byla škoda je nevyfotit pro příští generace. Fotografovat se snaží co nejvěrněji, aby za desítky i stovky let měly stále vypovídací hodnotu.

Základy, jak fotit v úplné tmě, získal od kamaráda M. Korby (dvorního fotografa RNDr. V. Cílka). Technika svícení, kvalita fotoaparátů a do podzemí vhodných objektivů se za dobu jeho počínání natolik změnila, že by mohl napsat dějepis podzemního focení. Podzemí je pro něj čistě koníčkem, snímky věnuje do tur. průvodců, do publikací hornickým skanzenům, muzeím, do průzkumných histornicko-báňských projektů, občas mediím nebo komukoliv, kdo to myslí s ochranou historického podzemí dobře. Byl oceněn v soutěži „Czech Speleo Photo“, absolvoval výstavy Praze, Mor. krasu či různě po ČR, album velkoformátových fotografií věnoval hornické škole v Příbrami. Pracuje na velké fotografické encyklopedii SDD a ODD v ČR.

Web: vulpes.rajce.idnes.cz

15:05 - 15:45 (Arcibiskupské gymnázium, SÁL č. 2) - Pavel Jindrák: Beseda - představení tvorby

 

FOTOEXPO 2019 - VIDEOREPORTÁŽ

 

 

 

 

   


Úvod / FOTOEXPO 2018 / Osobnosti FOTOEXPO 2018 / Pavel Jindrák


8. veletrh a festival současné fotografie

24. 10. 2020

Místo konání: Praha

( LETOŠNÍ ROČNÍK ZRUŠEN )


Hlavní navigace:

FOTOEXPO