Vojtěch Vlk

Vojtěch Vlk (1973) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval ateliér fotografie pod vedením prof. Pavla Štechy. Účastnil se zahraničních stáží Emily Carr Institute of Architecture and Design ve Vancouveru, Universität für Angewandte Kunst ve Vídni a Bezalel Academy v Jeruzalémě. Je zastoupen ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v soukromých sbírkách. V současné době se věnuje převážně portrétní a korporátní fotografii (www.firemniportrety.cz) Je autorem fotografické knihy Was ewig bleibt z roku 2006, která je z prostředí premonstrátského kláštera v tyrolském Innsbrucku. Ve spolupráci s nakladatelstvím Kant vydal v roce 2016 knihu TranSpiRituals.

Na letošním FOTOEXPU prezentuje v rámci cestovatelské fotografie České stopy v Argentině.

Web: www.vojtechvlk.com

11:45 - 12:45 (Arcibiskupské gymnázium, SÁL č. 3) - Vojtěch Vlk: České stopy v Argentině


 

FOTOEXPO 2019 - VIDEOREPORTÁŽ

 

 

 

 

   


Úvod / FOTOEXPO 2018 / Osobnosti FOTOEXPO 2018 / Vojtěch Vlk


8. veletrh a festival současné fotografie

24. 10. 2020

Místo konání: Praha

( LETOŠNÍ ROČNÍK ZRUŠEN )


Hlavní navigace:

FOTOEXPO